Access online naar Web app

Access online, Web app, Access data online brengen, App ontwikkelen

Uw gegevens van Access online brengen en koppelen aan uw eigen Web app

Gegevens van Access online brengen

De data (tabellen en struktuur) van uw Access applicatie kunnen we online brengen. We hebben goede ervaring met MySQL als database server. Deze is snel, betrouwbaar en goedkoop. De Access applicatie wordt  dan gekoppeld aan de online database. De applicatie blijft gewoon functioneren, alsof de data lokaal op uw pc staat. Vanaf dat moment kunt u ook vanaf een werkplek (uiten uw netwerk)  de Access applicatie gebruiken en werken met dezelfde gegevens.

Koppelen aan Web App

access online, app ontwikkelen, web app, Access apps

Access online via Web app

Zodra uw data is ondergebracht in een MySQL database bij een online hosting provider kunnen we een stap verder. U kunt dan een Web app door Equinox laten ontwikkelen die gekoppeld is aan deze data, of een gedeelte van deze data. Voorbeelden van een Web app:

  • Order tracking waarmee klanten de status van het  productie-proces/levering kunnen volgen
  • Eigen klantomgeving met alle relevante data (NAW-gegevens, orders, facturen, contracten)
  • Invoeren van bestellingen
  • Werklijsten voor uw buitendienst medewerkers
  • Dashboard met omzetcijfers en kentallen voor managers

Een Web app is niet hetzelfde als een Android of iPhone app op uw mobiele telefoon. Een Web app is een website die op alle apparaten (pc, tablet, telefoon) toegankelijk is. De lay-out wordt automatisch aangepast aan de grote van het scherm (responsive design).  Daardoor functioneert een Web-App net als een native app.

Ontwikkeling

In tegenstelling tot veel andere softwareleveranciers,  wordt een Web app  door equinox Software niet ontwikkeld in lage loon landen (India, Azië,  Zuid-Amerika). U blijft daardoor rechtstreeks in contact met het ontwikkelproces. Door slim gebruik te maken van ontwikkeltools kunnen we de ontwikkeltijd (en dus kosten) terugbrengen en blijft een Web app betaalbaar.

Afbakening processen en gegevens

U wilt niet al uw cruciale bedrijfsgegevens online toegankelijk, zoals uw klantengegevens, orders, facturen,etc.  Dit is om vele redenen te  kwetsbaar voor uw organisatie.

Primaire bedrijfsprocessen als acquisitie, orderbeheer, facturatie etc. kunnen gewoon binnen uw kantoor via een Access applicatie uitgevoerd worden door uw medewerkers. Los van de veiligheid, werkt dit ook een stuk sneller en gemakkelijker.

Alleen de noodzakelijk gegevens die van nut zijn voor de buitenwereld worden toegankelijk gemaakt via een Web app. Deze gegevens kunnen afgeschermd worden met een eigen account via een inlog-scherm.

De filosofie die Equinox al jaren hanteert is een simpel;:

De primaire bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd met Windows applicaties,
De processen aan de zijde van de klant worden geautomatiseerd met Web apps.